תושבים יקרים,

אנו עמלים על הרחבת חדר הכושר הסמוך לבריכת השחייה בנסגרת ההרחבה ישופצו המלתחות ויורחב חדר הכושר.

עם סיום העבודות יוכנס ציוד ספורט חדשני.

בשל עבודות אלו מכשירי הכושר עברו למרכז הפיס רח' התאנה 4 בשעות המפורסמות