תושבים יקרים,

אנו עמלים על הרחבת חדר הכושר הסמוך לבריכת השחייה בנסגרת ההרחבה ישופצו המלתחות ויורחב חדר הכושר.

עם סיום העבודות יוכנס ציוד ספורט חדשני.

מכשירי הכושר חזרו למשכנם בחדר הכושר בשעות המפורסמות