נגישות

נגישות

    רכזת הנגישות: שרה-טל רחובי 025363388 שלוחה 5 מייל-community.g.zeev@gmail.com

    להתאמות נגישות לפני הגעה למתנ"ס יש לתאם מראש במזכירות המתנ"ס 025363388 או במייל של רכזת הנגישות.