כללי

כלי מיתר

כלי מיתר

כינור, ויולה, צ'לו וקונטרה בס

 

לימודי כלי נגינה פרטניים וקבוצתיים חווייתיים בשיעורי כלי הנגינה ילמדו כל האלמנטים המוסיקליים אשר הולמים את רוח המרכז תווים קצב ופרקטיקה ביצועית תוך דגש על הוראה נכונה.

התוכן יקבע בהתאם לחזון ורוח התלמיד תוך מתן ציפיות מוגדר מראש.