מתנס גבעת זאב

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-5363388
givatzev@matnasim.org.il
פקס: 02-5361324

בקשה לביטול /העברה של חוג -

אני החתום מטה
חתימת המבטל:
בהתאם לנוהל הביטולים שפורסם בתקנון, נרשם אשר מבקש לבטל את הרשמתו יחוייב בתשלום בעבור חודש הפעילות הנוכחי.
באם ההודעה על הביטול באה אחרי ה- 25 לחודש, תחוייב גם בעבור חודש הפעילות הבא.
למבטלים חוג ייגבו דמי ביטול בסך 45 ₪, בהתאם לרשום בתקנון.
  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים