כללי

תקנון הרשמה לחוגי מרכז המוסיקה 2018-2019

תקנון הרשמה לחוגי מרכז המוסיקה 2018-2019

 

מספר המקומות בכל חוג מוגבל. יקבע לפי סדר הנרשמים.

- כל המחירים הם עבור חודש, אלא אם כן צוין אחרת.
- פתיחה של כל חוג מותנית במספר הנרשמים רק לאחר סיום ההרשמה נוכל לדעת סופית אלו חוגים יפתחו ואלו לא.
- מעבר מחוג לחוג בתחילת השנה ובמהלכה יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
- שעות החוגים יקבעו סופית לאחר סיום ההרשמה וחלוקת הקבוצות.
- חיוב על החוגים יעשה על ידי המתנ״ס בלבד.
- התשלום עבור החוגים יחל בחיוב של חודש אוקטובר ויימשך עד יוני.
- חודש אוקטובר מוגדר כחודש ניסיון –עליו משלמים מחיר מלא ככל החודשים, בסוף חודש זה תתאפשר יציאה מהחוג ללא התחייבות לכל השנה.
- תלמיד שרוצה לצאת מהחוג יודיע על כך בשיחה או במייל למנהל המרכז.
- תלמיד שלא הודיע על יציאה ונשאר רשום יחוייב בתשלום עד סוף שנת החוגים.
- בכל חוג יתקיימו 34 מפגשים)לא כולל קונצרטים, תחרויות ועוד מפגשי העשרה(.
- מפגשים שיתבטלו במהלך השנה בעקבות ביטולי מורים יושלמו בחודש יולי ללא תוספת תשלום, ביטול חוג מצד התלמיד ללא עדכון המורה יחוייבו באופן מלא.
- הודעה על ביטול חוג תעשה על ידי המדריך ומנהל המרכז מול התלמידים והוריהם.
- תיאום השיעורים יעשה מול המורים.
- הודעה על מיקום החוגים במתנ״ס תעשה לאחר ההרשמה.
- בכל שאלה, ניתן לפנות למנהל חוגי המוסיקה.