אימון מחזורי

 יפתח במינימום נרשמות.

מיקום

גילאים

חוג

שני

רביעי

סטודיו אולם פייס

מבוגרים

אימון מחזורי

19:00-20:00

19:00-20:00

20:00-21:00

20:00-21:00

 

 

אימון מחזורי