כללי

בריכה

טלפון: 02-5369552 | מייל: bg5369552@gmail.com

  

                                            

   זמני פעילות הבריכה חודש 06/2024

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ש'

מעורב +17

06:00-08:00

מעורב +17

06:00-08:00

מעורב +17

06:00-09:00

מעורב +17

06:00-08:00

מעורב +17

06:00-08:00

מעורב +17

06:00-08:00

מעורב +17

10:00-11:00

בנות +17 

08:05-10:00

בנים +17

08:05-11:00

סגור

לימודי שחייה

בנים

08:05-11:00

בנות 

08:05-11:00

בנות

08:00-10:00


מעורב

11:00-16:00

סגור

לימודי שחייה

מעורב

11:05-13:00

 

מעורב

11:05-13:00

מעורב

11:05-13:00

בנים

10:00-13:00

    16:00-18:00
לימודי שחייה
+נשים מעל גיל
18
 
 

מעורב

13:00-16:00

בנים

16:00-19:30

מעורב

16:00-19:30

בנות

18:00-20:00

מעורב

16:00-19:30

מעורב

16:00-18:00

מעורב

19:30-21:30

בנות

19:30-21:30

סגור

בנות

19:30-21:30

בנים

18:00-21:00

 

 

 

 

בריכה