טפסים

הצהרת בריאות לקייטנת חוויות אופק

הנחיות למילוי הטופס:

נספח הצהרת הורים על מצב בריאות של בנך/בתך

חובה למלא 9 ספרות
אני מצהיר בזאת כי
מגבלות רפואיות
למלא שם הרופא
למלא תקופת אישור רפואי
לפנייה בשעת מצוקה
מגבלה בריאותית כרונית כגון: (אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד').
למלא שם הרופא
למלא תקופת אישור רפואי
טיפול תרופתי קבוע
אלרגיות ורגישות
חובה לצרף אישור רפואי המתאר את חומרת האלרגיה / רגישות.
סייעת צמודה במהלך השנה במסגרות החינוך הפורמאלי
החברה אינה מתחייבת לאפשר השתתפות של ילד/ה בכל מקרה בו היא אינה יכולה להבטיח את בריאותו.
שחייה
חובה למלא 9 ספרות
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט">