יחידת הנוער

  מנהל יחידת הנוער: חנן רוזנברג: noargbz@gmail.com

  רכזת מד"צים: שחר אדרי

  רכזת הדרכה: שרה אליהו

  רכזת מועדון הנוער גבעון: קורל קלה

   

  גבעת זאב מועצה מקומית הסמוכה לירושלים הנמצאת בדירוג סוציו אקונומי 5. בישוב מתגוררים כ- 15,500 תושבים דתיים, חילונים וחרדים והישוב מחולק לחמש איזורי מגורים נפרדים אחת מהשנייה מבחינה גיאוגרפית ומרוחקים. בישוב שלושה בתי ספר יסודיים (שניים חילונים' אחד דתי) וחטיבה אחת. סה"כ כ- 1200 תלמידים' 30% מתוכם חרדים כאשר חלק משמעותי מתלמידי הגבעה אינו לומד כלל בגבעת זאב.

   

  חזון: העצמת קהילת הנוער בגבעת זאב כמנוף לחינוך הנוער ללקיחת אחריות, למימוש עצמי וערבות הדדית - בתוך היישוב בפרט ובחברה הישראלית בכלל. 

   

  ייעוד: הקמת קהילת נוער המבוססת על מנהיגות נוער מקומית המייצרת מעגלי עשייה והשפעה.

   

  אוכלוסיית היעד: ילדים ובני נוער כיתות ה'-יב'

   

  רציונל:

  יצירת שפה אחידה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ויצירת שיתופי פעולה המבוקר עד ערב המעודדים התנהגויות חיוביות אך מגיבים ב"אפס סובלנות לאלימות" תוביל ליצירת אקלים יישובי מיטבי. שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים, הארגונים והאנשים הקשורים לחינוך הבלתי פורמלי בישוב ותכלולם בתוכנית עבודה אחת (חינוך, רווחה, פנאי ואכיפה) ירחיב את פעילויות המניעה בזמן הלימודים ובשעות הפנאי, יספק חלופות להתנהגות אנטי חברתית, יגדיל את מס' המבוגרים המשמעותיים בישוב המהווים מקור לתמיכה ולהצבת גבולות ויעודד את בני הנוער להיות שותפים בעשייה ובהתנדבות/

   

  מטרות:

  חיזוק וביסוס מנהיגות הנוער גבעת זאב.

  הרחבת מענים לנוער מצטיין ההרחבה וביסוס המענים לנוער בסיכון.

  ראיית הנוער מבוקר עד ערב - שיתופי פעולה מול חינוך רווחה ויצירת רצפים חינוכיים.

  יצירת תחושה של קהילת נוער באמצעות פעילות סביב מעגל השנה וחיזוק מורשת יהודית.

  מתן מענים לצרכי הפנאי המשתנים, בדגש על שעות הערב והחופשים.

  מעורבות בקהילה ועידוד התנדבות.

  מתן שירות ותמיכה בתנועות הנוער.

  יחידת הנוער