כללי

לומדות לרוץ

ארבעה מפגשי ריצה לנערות בהנחיית מיכל גולדן

להנות 13-15, החל מ-24.12