הנהלה וצוות המתנס

הנהלה וצוות המתנס

הנהלה וצוות המתנס

חברי הנהלת המתנ''ס

יוסי אברהמי – יו"ר ההנהלה

אשכול דוד – מ"מ יו"ר ההנהלה

משה אטיק – חברת הנהלה

דורית שטרית - חברת הנהלה

איציק עבודי – חבר הנהלה

גליה עמר - חברת הנהלה

איציק פוקס – חבר הנהלה

מנוחה שניידר - חברת הנהלה

יעקב ניסים – חבר הנהלה

זאב ליפסקר  – חבר הנהלה

חנן רוזנברג – חבר הנהלה

אבייב גליה - חברת הנהלה

ימימה בוכריס- חברת הנהלה

איילת ישורון - חברת הנהלה

אופירה ריבלין - חברת הנהלה

ריבוך ישראל – חבר הנהלה

מלכה אלי – חבר הנהלה

מיכל מנור - חברת הנהלה

צוות המתנ''ס

מנהלת המתנ"ס תמר קליין

ידיד אורלי סגנית מנהל,כספים וכח-אדם

ניזרי ויקי מנהלת מחלקת ספורט חוגים ופנאי

כהן גאולה מזכירה

אמיר רפי רכז אחזקה