in

קטנטנים

קטנטנים


    שמחים ונרגשים לעדכן אתכם תושבים יקרים על "קטנטנים הבית לגיל הרך בגבעה"
    המתנ"ס בשיתוף עם מחלקת חינוך במועצה, השרות הפסיכולוגי ותכנית 360 במשרד החינוך
    הקים תכניות יישוביות של שירותים ופעילויות בקהילה לילדים בגילאי לידה עד 6, להורים ולאנשי מקצוע.
    מוזמנים להתרשם ולהירשם