נגישות

נגישות

    רכזת הנגישות: שרה-טל רחובי 02-5363388 שלוחה 5 / community.g.zeev@gmail.com

    להתאמות נגישות לפני הגעה למתנ"ס יש לתאם מראש בטלפון או במייל של רכזת הנגישות.